Ewen Henderson Sings Gaelic

Sings Gaelic Cover.jpg
Song Album Rear.jpg
Sings Gaelic Cover.jpg
Song Album Rear.jpg

Ewen Henderson Sings Gaelic

10.00

Cruinneachadh laghach de dh’òrain Ghàidhlig.

Quantity:
Add To Cart

Cruinneachadh beag de dh’òrain anns a chluinnear:

AN T-ALLTAN DUBH, AN EALA BHÀN, TAOBH LOCH ÈITIBH, Ò THÈID MI FHÌN, CEUD FÀILTE AIR GACH GLEANN, DÙIL RI BAILE CHAOLAIS FHAICINN, A PHEIGI A GHRÀIDH, PUIRT-À-BEUL, ÒRAN MOLAIDH AN-T SAIGHDEIR GHÀIDHEALAICH, MO GHLEANNAN TAOBH LOCH LÌOBHANN