ECC019-800x800.jpg

‘Flight’ ri-fhaotainn

Tha ‘Flight’, an clàr ùr aig an Afro Celt Sound System, a-nis ri fhaotainn air pre-order! Chòrd e rium gu h-ainmeil a bhith ag obair air a’ chlàr seo as t-Sàmhradh, cuide ri còrr ‘s 17 neach-ciùil eile à air feadh na Roinn Eòrpa agus Afraga. Tha an clàr a’ sgrùdadh imreachd - an dà chuid daonna agus eunach - agus thèid a sgaoileadh fad is farsaing air an 23mh den t-Samhain.